Jeg hedder Rie og er 42 år.

Jeg er godkendt af Helsingør Kommune som privat børnepasser for op til 5 børn. Der føres tilsyn af kommunen.

Jeg har været dagplejer i 17½år, hvoraf de 8 er privat, og har derfor masser af erfaring med pasning af små børn. Det er vigtigt for mig at der er tid og rummelighed til hvert enkelt barn, alle børn har brug for accept og kærlighed.

Den private pasningsordning er et privat pasningstilbud henvendt til børn fra 0 til ca 3 år, men også med mulighed for at forlænge pasningsperioden ud over de 3 år, hvis barnet ikke er klar til børnehave eller I bare ønsker han/hun skal være i privat pasningsordning lidt længere.

I den private pasningsordning skal dit barn først og fremmest være tryg, have omsorg og føle sig værdsat. Dit barn får en stille og forudsigelig hverdag med plads til fordybelse og leg – dagen tilrettelægges ud fra det enkelte barns behov.

Jeg er naturmenneske, så vi være en del udenfor i den friske luft og natur og dit barns motorik og sansemotorik vil blive styrket gennem leg og udforskning af naturen. Jeg har fokus på ernæring og kost.